Blog


Microsoft Teams als middel tot een doel

In mijn vorige blog gingen we op zoek naar gepersonaliseerd leren vanuit wat je echt gelooft, je droom en toekomstbeeld. Steeds meer scholen zijn zich bewust van noodzakelijke onderwijs-vernieuwingen om een passende inhoud te geven aan de onderwijsvisie. Wat betreft ICT gaat het dan niet om het gebruik van een “leuke” ICT-tool, maar dat middelen gekozen en toegepast worden die passend zijn bij de bovenliggende waarden en doelen. Als een van de grootste spelers in de digitale dienstverlening is Microsoft ook steeds duidelijker gericht op deze ‘waarom-vraag’. De verschillende functies binnen Office 365 zijn interessant, maar waarom zouden we in het onderwijs hiermee moeten werken? Wat is het achterliggende doel en de meerwaarde voor het daadwerkelijke onderwijs? >>

Microsoft Teams als middel tot een doel
Gepersonaliseerd leren, het vervolg

Gepersonaliseerd leren, het vervolg

Als ICT-beheerder in het primair onderwijs is het van belang dat we zicht blijven houden op de behoefte van het onderwijs en hierbij aan blijven sluiten. Een regelmatig terugkerende vraag is: “Hoe kan ik soepel werken met leermateriaal uit verschillende bronnen om zo laagdrempelig gepersonaliseerd onderwijs mogelijk te maken?” Om aan deze vraag een duidelijkere inhoud te kunnen geven, hebben we een traject gevolgd dat ook regelmatig in het onderwijs gelopen wordt, met als resultaat een unieke leer- werkomgeving voor het primair onderwijs; het “RathoPortaal”. Maar is dit wat het onderwijs nodig heeft? In dit artikel belichten we dit vraagstuk door te bekijken hoe landelijke organisaties denken over bovenstaande vraag en hoe ze scholen hierin begeleiden. >>

De zoektocht naar passende leermiddelen

Deze keer blogt Aryon over zijn zoektocht naar passende leermiddelen: "Veel scholen gebruiken methoden van uitgeverijen als leermiddel om leerdoelen te bereiken. Deze hebben tegenwoordig vaak bijpassende (webbased) software voor leerkrachten en leerlingen. Deze gebruik ik ook en door het nieuwe initiatief van de uitgeverijen (Momento), kunnen we deze software vanaf volgend schooljaar nog efficiënter gebruiken. Maar buiten deze methode-software is er nog zoveel meer te vinden. Zeker als je meer gepersonaliseerd en gedifferentieerd onderwijs wilt aanbieden moet je op zoek naar goed passende onderwijsleerstof. Vol goede moed starten we de zoektocht om de digitale wereld overzichtelijker te maken." >>

Zoektocht naar passende leermiddelen
| 1volgende > | 2 | 3


Linkedin Twitter Facebook youtube