Gepersonaliseerd leren, het vervolg

Home >  Blog >  Gepersonaliseerd leren, het vervolg

Als ICT-dienstverlener in het primair onderwijs is het van belang dat we zicht blijven houden op de behoefte van het onderwijs en hierbij aan blijven sluiten. Een regelmatig terugkerende vraag is:

“Hoe kan ik soepel werken met leermateriaal uit verschillende bronnen om zo laagdrempelig gepersonaliseerd onderwijs mogelijk te maken?”

Vanuit de ‘waarom’ vraag naar de ‘hoe en wat’

Om aan deze vraag een duidelijkere inhoud te kunnen geven, hebben we een traject gevolgd dat ook regelmatig in het onderwijs gelopen wordt. Namelijk door vanuit de visionaire “Waarom-vraag” te komen tot de “Hoe- en de Wat-vraag” met als resultaat een unieke leer- werkomgeving voor het primair onderwijs, het “RathoPortaal”. Maar is dit wat het onderwijs nodig heeft? In dit artikel belichten we dit vraagstuk door te bekijken hoe landelijke organisaties denken over bovenstaande vraag en hoe ze scholen hierin begeleiden.

Doorbraakproject ICT & Onderwijs

Scholen benutten de mogelijkheden van digitale leermiddelen nog niet optimaal; er zijn diverse obstakels die een optimale toepassing van ICT in het onderwijs belemmeren. Hierdoor is in 2015 het doorbraakproject ICT & Onderwijs gestart. Een gezamenlijk initiatief van de grote landelijke organisaties, zoals de PO-Raad, de VO-raad en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken. Het doel is om belemmeringen weg te nemen, zodat ICT nog slimmer, efficiënter en op grotere schaal inzetbaar wordt.

Drie ambities om ICT slimmer, efficiënter en beter inzetbaar te maken

De visie van het doorbraakproject tot eind 2017 is opgesteld vanuit drie ambities. De eerste twee houden in dat ze hulp bieden om gefundeerde keuzes te kunnen maken over de inzet en de implementatie van ICT. Voor het primair onderwijs biedt de PO-raad en Kennisnet deze ondersteuning met het programma “Slimmer leren met ICT”. Deze website geeft een globaal overzicht over de inzet van ICT vanuit drie verschillende fases. Na wat dooklikken vond ik een paar interessante documenten met raakvlakken tot het efficiënt inzetten van leermiddelen voor meer gepersonaliseerd leren. Voor de leesbaarheid zijn verwijzingen naar deze documenten onderaan deze pagina verzameld onder het kopje “bijlagen”.

Het doorbraakproject ICT & Onderwijs heeft als derde ambitie om belemmeringen in markt en de systemen weg te nemen. Deze ambitie heeft veel raakvlakken met bovenstaande hoofdvraag en met het daadwerkelijk toepassen van gepersonaliseerd leren. Scholen maken gebruik van veel verschillende digitale systemen, voor verschillende toepassingen (leerlingadministratie, leerlingvolgsystemen, een elektronische werk- en leeromgeving, methode websites, open digitaal leermateriaal, etc.) en verlangen een naadloze integratie.

Persoonlijk mis ik op de website van de PO-raad en Kennisnet vooral handreikingen om vanuit het keuzeproces (de eerste twee ambities) meteen goed rekening te houden met het efficiënt gebruiken van digitale leermiddelen voor modern onderwijs (de derde ambitie). In een ander initiatief van het doorbraakproject vind ik dit wel meer terug. Dit is “Leerling 2020”, een initiatief vanuit de VO-raad voor een verdere ontwikkeling van gepersonaliseerd leren met een focus op ICT in de eigen school. Ze doen dit onder andere met zogenaamde “leerlabs”, een groepje scholen die gezamenlijk aan de slag gaan met een vraagstuk rondom gepersonaliseerd leren. Twee interessante eindproducten vind je ook onder het kopje “bijlagen”.

De juiste leer- en werkomgeving

De infographic van het doorbraakproject over soepel werken met omgevingen geeft inzicht in de twee manieren waarop een leeromgeving en leermateriaal soepel samen kunnen werken. Zoals hierin aangegeven is het grote voordeel van een leer- werkomgeving met “verwijzingen” dat deze methode-onafhankelijk is. Hierdoor kun je de keuzes van de leermiddelen afstemmen op je daadwerkelijke onderwijsvragen. De infographic over metadata en leerdoelen die mede opgesteld is door de SLO gaat in op het stellen van onderwijsvragen en het vinden van de daarbij passende leermiddelen. Ook de compilatievideo vanuit het PO geeft aan dat je op deze manier een beter overzicht op de leerstof/ leerlijnen krijgt én meer invloed krijgt op het onderwijsprogramma (beide documenten zijn toegevoegd in de bijlagen).

Het RathoPortaal is een voorbeeld van een leer- en werkomgeving met “verwijzingen”. Voor efficiënt gebruik in de praktijk wordt Single-Sign-On toegepast naar de gewenste digitale leermiddelen en “deeplinks” naar onder andere Office 365-onderdelen. Zo is dit een complete en efficiënte leer- werkomgeving en klaar voor het onderwijs van de toekomst.

Bijlagen:

  • Overzicht resultaten van het doorbraakproject Onderwijs & ICT, december 2016 (Rijksoverheid)
  • Een checklist voor het helder formuleren van gewenste ICT-infrastructuur (Kennisnet)
  • Een infographic om meer inzicht te krijgen in de essentiële onderdelen van een gedegen inkoopproces ((Doorbraakproject Onderwijs & ICT)
  • Een stappenplan voor het ontwikkelen en aanbieden van individuele leerroutes en de benodigde kennis & vaardigheden vanuit het leerlab “Verbinding curriculum” (Leerling 2020)
  • Een checklist aan de hand van de MoSCoW-methode voor de juiste keuze in digitaal leermateriaal vanuit het leerlab “Arrangeren van digitale content” (Leerling 2020)
  • Een infographic over soepel werken met digitale leer- werkomgevingen (Doorbraakproject Onderwijs & ICT)
  • Een infographic over metadata en leerdoelen (Doorbraakproject Onderwijs & ICT en SLO)
  • Een compilatievideo van reacties over het gebruik van metadata en leerdoelen voor primair onderwijs (Doorbraakproject Onderwijs & ICT)

 

Helpdesk