Microsoft Teams als middel tot een doel

Home >  Blog >  Microsoft Teams als middel tot een doel

In mijn vorige blog gingen we op zoek naar gepersonaliseerd leren vanuit wat je echt gelooft, je droom en toekomstbeeld. Steeds meer scholen zijn zich bewust van noodzakelijke onderwijsvernieuwingen om een passende inhoud te geven aan de onderwijsvisie. Wat betreft ICT gaat het dan niet om het gebruik van een “leuke” ICT-tool, maar dat middelen gekozen en toegepast worden die passend zijn bij de bovenliggende waarden en doelen.

Als een van de grootste spelers in de digitale dienstverlening is Microsoft ook steeds duidelijker gericht op deze ‘waarom-vraag’. De verschillende functies binnen Office 365 zijn interessant, maar waarom zouden we in het onderwijs hiermee moeten werken? Wat is het achterliggende doel en de meerwaarde voor het daadwerkelijke onderwijs?

Samenwerken binnen Office 365

Werkgroepen was het eerste initiatief van Office 365 om gebruikers op een digitale manier efficiënt te laten samenwerken. Dit was echter nog een vrij algemene aanpak en niet specifiek voor educatieve omgevingen en de specifieke behoefte vanuit het onderwijs. Met het nieuwste initiatief van Microsoft veranderen ze dit, namelijk met Microsoft Teams.

“Microsoft Teams is de werkruimte met geïntegreerde chatfunctie in Office 365 waarin alle personen, inhoud en hulpmiddelen beschikbaar zijn die je team nodig heeft om meer betrokken en effectiever te werken”

Speciaal voor het onderwijs delen ze deze op in vier soorten:

  1. Teams voor klassen
  2. Teams voor personeelsleden
  3. Teams voor professionele leergemeenschappen (zie eerder blog)
  4. Algemene teams

Op Teams voor klassen en personeelsleden ga ik iets uitgebreider in, omdat deze direct impact kunnen hebben op het daadwerkelijke onderwijs en een verschil kunnen maken.

 

Onderwijsdoelstelling van Teams

De onderwijsdoelstelling van Teams voor klassen is gericht op het primaire proces, het digitaal toewijzen van leerinhouden, waarbij je als leerkracht het leerproces kunt volgen en het product kunt nakijken. Daarnaast kunnen deelnemers gebruik maken van allerlei gekoppelde toepassingen voor samenwerking en mogelijkheden voor het gebruik van onder andere (diagnostische) toetsen en communicatie.

De achterliggende doelstelling van Teams voor personeelsleden is gebaseerd op het secundaire proces binnen het onderwijs. Namelijk om het doelmatig organiseren, sturen en verantwoorden van het onderwijsleerproces. Te denken valt aan een goede digitale documentopslag en het praktisch organiseren van bekwaamheidsdossiers en de professionele ontwikkeling. Ook binnen deze Teams kunnen deelnemers gebruik maken van gekoppelde toepassingen voor samenwerking en communicatie.

Microsoft OneNote notitieblokken

In een eerder artikel ging ik al in op Microsoft OneNote en dat deze toepassing meer is dan een simpel notitieblok. Het is een plek voor afspraken, acties, samenwerken, vergaderen en een plek waar ideeën gevormd worden. Je kunt samen, tegelijkertijd en real time in de notities werken vanaf elk device. Voor Teams zijn speciale OneNote notitieblokken ontworpen die passend zijn bij de doelstelling en bij de specifieke gebruikers. Wat is hiervan de meerwaarde en wat betekent dit?

Notitieblokken voor klassen (OneNote Class)

Deze speciale notitieblokken zijn opgedeeld in drie sub-notitieblokken:

  1. Inhoudsbibliotheek: een deel om informatie met leerlingen te delen. Als leerkracht kun je materiaal toevoegen en bewerken, maar voor leerlingen is dit deel alleen-lezen. Voor het inhoudelijk gebruik kun je bijvoorbeeld denken aan het stappenplan voor werkwoordspelling die je normaal als papieren versie aan leerlingen geeft.
  2. Samenwerkingsruimte: een deel voor leerlingen en leerkracht(en) van de klas om informatie te delen, te organiseren en om samen te werken. Dit deel is vooral interessant voor het daadwerkelijk samenwerken in bijvoorbeeld projectgroepen. Standaard kan iedereen hierin werken, maar je kunt de machtigingen eenvoudig aanpassen om groepswerk voor leerlingen/studenten te vergemakkelijken.
  3. Sub-notitieblokken voor leerlingen: dit zijn privé-notitieblokken voor iedere afzonderlijke leerling, waarin het persoonlijk leerproces plaatsvindt. De leerkracht ziet alle notitieblokken van alle leerlingen, maar leerlingen kunnen de notitieblokken van andere leerlingen niet zien.

Notieblok voor leerkracht met aan linkerzijde de drie soorten sub-notitieblokken

De leerkracht(en) van het notitieblok (de eigenaar) kan via het tabblad “Klasnotitieblok” nieuwe pagina's, secties of sectiegroepen eenvoudig en snel verdelen onder de alle leerlingen of een deel hiervan. Dit is bijvoorbeeld ideaal voor het digitaal toepassen van huiswerk. Deze pagina’s kun je als leerkracht eenvoudig inzien, corrigeren en/of beoordelen. Je ziet in een oogopslag wie er gewerkt heeft aan opdrachten, zonder alles te openen (zie hiervoor de links onder het kopje “Bijlagen”).

Als je met twee leerkrachten verantwoordelijk bent voor een groep, ben je allebei eigenaar. Je kunt instellen dat er een vierde deel aangemaakt wordt, speciaal voor alleen leerkrachten. Leerlingen zien dit deel niet en beide leerkrachten kunnen hierin observaties, aantekeningen of voorbereidingen verzamelen.

Notitieblok voor personeelsleden (OneNote Staff)

Alle bijzonderheden die genoemd zijn voor notitieblokken voor klassen gelden ook voor het notitieblok voor personeelsleden. De schoolleider is in dit geval de eigenaar van het notitieblok en de drie delen kunnen gebruikt worden voor optimale samenwerking, bijvoorbeeld:

  1. Inhoudsbibliotheek: een alleen-lezen ruimte voor het opslaan van informatie over beleid, procedures, lesroosters enz.
  2. Samenwerkingsruimte: een ruimte waarin meerdere personeelsleden items kunnen delen en organiseren en hieraan kunnen samenwerken, van lesroosters en notulen tot initiatieven voor de gehele organisatie. Papierloos vergaderen is nu een makkelijk te bereiken doelstelling.
  3. Sub-notitieblokken voor personeelsleden: een ruimte voor individuele personeelsleden die alleen gedeeld wordt met de leidinggevende. Professionele ontwikkeling, lesroosters, klasobservaties, beoordelingen en communicatie met ouders zijn enkele van de mogelijkheden.

Even terug naar Microsoft Teams

Met bovenstaande toepassingen ontwikkelt Microsoft Teams zich steeds meer als middel om de onderwijsvisie en bijpassende doelen te verwezenlijken. Door de duidelijkere keuzes kun je makkelijker en beter beoordelen of deze middelen daadwerkelijk passend zijn. Bovendien is een veel gehoord probleem bij het gebruik van Microsoft Office 365 dat de hoeveelheid mogelijkheden en de locaties verwarrend zijn. Door het samenbrengen van diverse onderdelen en mogelijkheden binnen één applicatie zal de gebruiksvriendelijkheid zeker toenemen.

Buiten bovenstaande onderdelen is er nog veel meer mogelijk met Teams. Ik ben bijvoorbeeld nog niet ingegaan op toepassingen zoals gesprekken, documentopslag, kanalen, tabbladen, connectors en het gebruik van de geïntegreerde agenda. In komende blogs zullen we dieper ingaan op de meerwaarde voor het onderwijs van deze specifieke onderdelen. Het educatieblog van Microsoft geeft een algemeen beeld en onder het kopje “Bijlagen” alvast een paar handige links.

In de update van november 2017 wordt duidelijk dat Microsoft zijn focus op Teams richt. De functie om opdrachten te verstrekken via Teams is verder uitgebouwd en meer geïntegreerd met de bijpassende OneNote. Ook worden andere onderdelen effectiever toegepast, zoals een heldere berichtgeving bij het verstrekken van nieuwe opdrachten. In het nieuwe jaar melden ze ook een paar interessante updates, waaronder de mogelijkheid dat leerlingen meteen vanuit de opdrachten aan de slag kunnen en dat ze zelf kunnen bepalen hoe de opdrachten in beeld komen.

Bijlagen:

Handige links voor OneNote voor klassen en personeelsleden:

Handige links voor Teams:

 

Helpdesk