Blog: gepersonaliseerd leren, het vervolg

Home >  Nieuws >  Blog: gepersonaliseerd leren, het vervolg

Aryon heeft weer een mooi blog geschreven, als vervolg op zijn eerdere die ook ging over gepersonaliseerd leren. Hij gaat nu nog verder in op dit onderwerp. Als ICT-beheerder in het primair onderwijs is het van belang dat we zicht blijven houden op de behoefte van het onderwijs en hierbij aan blijven sluiten. Een regelmatig terugkerende vraag is: “Hoe kan ik soepel werken met leermateriaal uit verschillende bronnen om zo laagdrempelig gepersonaliseerd onderwijs mogelijk te maken?” Om aan deze vraag een duidelijkere inhoud te kunnen geven, hebben we een traject gevolgd dat ook regelmatig in het onderwijs gelopen wordt, met als resultaat een unieke leer- werkomgeving voor het primair onderwijs; het “RathoPortaal”. Maar is dit wat het onderwijs nodig heeft? In dit artikel belichten we dit vraagstuk door te bekijken hoe landelijke organisaties denken over bovenstaande vraag en hoe ze scholen hierin begeleiden.

Aryon heeft weer een mooi blog geschreven, als vervolg op een eerdere die ook ging over gepersonaliseerd leren. Hij gaat nu nog verder in op dit onderwerp. Lees verder>>

Linkedin Twitter Facebook youtube