Is uw e-mailhandtekening al AVG proof?

Home >  Nieuws >  Is uw handtekening al AVG proof?

Inmiddels is de #AVG wetgeving alweer een tijd in werking. Dit betekent een aantal belangrijke interne aanpassingen zoals het opstellen van een privacyverklaring, enkel het verzamelen van noodzakelijk gegevens, goede bescherming van gegevens, maar ook transparantie. Zorg er daarom voor dat de persoon van wie de gegevens verwerkt worden, hiervan op de hoogte is. Om hiervoor te zorgen adviseren wij om een link van de #privacyverklaring op te nemen in uw e-mailhandtekening. 

‘Door de invoering van automatisch geplaatste handtekeningen heeft onze stichting in de communicatie een professionelere uitstraling gekregen. In het kader van de AVG-wetgeving worden alle uitgaande e-mails van onze medewerkers voorzien van een disclaimer ongeacht met welk apparaat de e-mail wordt verzonden.
Rob van Lierop - Onderwijsstichting Kempenkind

 

 

  

Beheer uw e-mailhandtekening centraal

Als u Microsoft Office 365 gebruikt heeft u al een groot voordeel omdat u qua licenties en technische voorwaarden al voldoet aan de AVG. Er zijn op dit gebied dus geen extra kosten mee gemoeid. Daarnaast adviseren wij CodeTwo Email Signatures voor Office 365. Dit is een cloudgebaseerde software waarmee u e-mailhandtekeningen en disclaimers voor alle gebruikers in uw Office 365-tenant kunt maken en centraal beheren. De service is eenvoudig in te stellen en werkt met alle e-mailclients (inclusief mobiele apparaten).

  

Wij hebben awareness vanwege onze ISO en NEN certificering

Doordat wij sinds 5 december 2017 ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd zijn (hierdoor kunnen wij nu ook de veiligheid van medische- en financiële gegevens waarborgen), hebben wij de nodige ervaring met de implementatie waarbij Meridion ons geholpen heeft. Hierdoor zijn we dus volledig op de hoogte van wat er speelt en wat er geregeld moet worden, echter moet ook ú uw beleid en bedrijfsvoering op orde hebben. Wist u bijvoorbeeld dat datalekkage in 40% van de gevallen is ontstaan door onwetendheid van medewerkers? Wij kunnen u helpen om dit op orde te krijgen! Bij ons ligt er namelijk al een helder plan van aanpak waardoor uw organisatie in korte tijd volledig voldoet aan de AVG. 

 

Wat moet er geregeld zijn voor de AVG?

  • transparantie: de persoon van wie de gegevens verwerkt worden, is hiervan op de hoogte. Deze heeft hiervoor toestemming gegeven en kent zijn rechten.
  • doelbeperking: de persoonsgegevens worden voor een welbepaald gewettigd doel verzameld en mogen niet voor andere zaken gebruikt worden.
  • gegevensbeperking: enkel de noodzakelijke gegevens die voor het beoogde doel noodzakelijk zijn, mogen worden verzameld.
  • juistheid: de persoonsgegevens moeten correct zijn en blijven.
  • bewaarbeperking: de persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan nodig is voor het beoogde doel.
  • integriteit en vertrouwelijkheid: de persoonsgegevens moeten beschermd worden tegen toegang door onbevoegden, verlies of vernietiging.
  • verantwoording: de verantwoordelijke moet kunnen aantonen aan bovenstaande regels te voldoen.

 

Pak, samen met ons, meteen door!

Wellicht denkt u dat de AVG niet voor u geldt, maar niets is minder waar! U kunt vanaf 25 mei 2018 door iedereen worden aangesproken op de naleving van de AVG. Blijft u in gebreke, dan kan dit nadelige gevolgen hebben zoals hoge boetes en dat wilt u toch echt niet! Onderneem daarom actie en stuur een mail via interesse@ratho.nl, bel 040 2370 426 of vul onderstaand formulier in en laat ons terugbellen.

 

Dit veld is verplicht omdat we contact op willen nemen

Helpdesk