Is uw organisatie klaar voor de AVG (GDPR)?

Home >  Nieuws >  Is uw organisatie klaar voor de AVG (GDPR)?

De Europese privacyverordening algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gaat over de 'bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens'. Van álle organisaties wordt verwacht dat zij vanaf 25 mei 2018 hun bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming brengen. Heeft u dit nog niet voor elkaar? Dan helpen wij u, samen met onze partner Meridion, dit te implementeren.

Hoe kunnen wij u helpen?

Als u Microsoft Office 365 gebruikt heeft u al een groot voordeel omdat u qua licenties en technische voorwaarden al voldoet aan de AVG. Echter moet u ook uw beleid en bedrijfsvoering op orde hebben. Wist u bijvoorbeeld dat datalekkage in 40% van de gevallen is ontstaan door ontwetendheid van medewerkers? Wij kunnen u, samen met onze partner Meridion, helpen om dit op orde te krijgen! Bij ons ligt er namelijk al een helder plan van aanpak waardoor uw organisatie in korte tijd volledig voldoet aan de AVG.

Wij zijn ISO en NEN gecertificeerd

Doordat wij sinds 5 december 2017 ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd zijn (hierdoor kunnen wij nu ook de veiligheid van medische- en financiële gegevens waarborgen), hebben wij de nodige ervaring met de implementatie waarbij Meridion ons geholpen heeft. Deze certificering gaat nog vele stappen verder. Hierdoor zijn we dus volledig op de hoogte van wat er speelt en wat er geregeld moet worden.

Wat moet er geregeld zijn voor de AVG?

  • transparantie: de persoon van wie de gegevens verwerkt worden, is hiervan op de hoogte. Deze heeft hiervoor toestemming gegeven en kent zijn rechten.
  • doelbeperking: de persoonsgegevens worden voor een welbepaald gewettigd doel verzameld en mogen niet voor andere zaken gebruikt worden.
  • gegevensbeperking: enkel de noodzakelijke gegevens die voor het beoogde doel noodzakelijk zijn, mogen worden verzameld.
  • juistheid: de persoonsgegevens moeten correct zijn en blijven.
  • bewaarbeperking: de persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan nodig is voor het beoogde doel.
  • integriteit en vertrouwelijkheid: de persoonsgegevens moeten beschermd worden tegen toegang door onbevoegden, verlies of vernietiging.
  • verantwoording: de verantwoordelijke moet kunnen aantonen aan bovenstaande regels te voldoen.

Pak, samen met ons, meteen door!

Wellicht denkt u dat de AVG niet voor u geldt, maar niets is minder waar! U kunt vanaf 25 mei 2018 door iedereen worden aangesproken op de naleving van de AVG. Blijft u in gebreke, dan kan dit nadelige gevolgen hebben zoals hoge boetes en dat wilt u toch echt niet! Onderneem daarom actie en stuur een mail via interesse@ratho.nl of bel 040 2370 426.

Helpdesk