Meldplicht datalekken; wat houdt dit in voor u?

Home >  Nieuws >  Meldplicht datalekken

Vanaf 1 januari 2016 is het wettelijk verplicht om datalekken te melden bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Het gaat dan om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie. De volgende zaken gelden als een datalek en u bent verplicht om deze zaken te melden:

  • Een hacker die toegang tot persoonsgegevens neemt/ krijgt;
  • Het verlies van een USB-stick in de trein;
  • Een gestolen laptop;
  • Het sturen van een mailing met adressen in het CC-veld (in plaats van het BCC-veld)
  • Het verlies van gegevens zoals bij een brand in het datacentrum terwijl er geen back-up beschikbaar is.

Wat betekent dit voor uw bedrijf?

U dient als bedrijf preventief de juiste beveiligingsmaatregelen te nemen om datalekken te voorkomen. Wij kunnen u hierbij helpen door bijvoorbeeld encryptietechnieken toe te passen.

Doet u dit niet, en meldt u ze niet, dan kan dit tot zeer hoge boetes per overtreding leiden. Meer informatie vindt u op de website autoriteit persoonsgegevens>> of kijk in onderstaand schema voor de beslisboom voor het melden van datalekken.

Procedure melding datalekken:

Helpdesk