Nieuwe rollen toegevoegd aan Basispoort

Home >  Nieuws >  Nieuwe rollen toegevoegd aan Basispoort

Er zijn nieuwe rollen toegevoegd aan Basispoort. De ICT-coördinator van de school kan nu in het tabblad 'Ondersteunend Personeel' ook IB'ers/RT'ers en Stagiairs toevoegen aan Basispoort.

Een IB'er/RT'er heeft toegang tot het lesmateriaal van alle groepen. Een stagiair(e) kan gekoppeld worden aan één groep. Door het toevoegen van deze rollen aan Basispoort hoeven RT'ers/IB'ers en stagiair(e)s niet meer gekoppeld te worden aan de groep(en) in het leerlingadministratiesysteem.

Zodra een IB'er, RT'er, stagiair(e) of ICT-coördinator is toegevoegd aan Basispoort duurt het één nacht voor deze wijziging ook bij de uitgeverijen verwerkt is.

Helpdesk