Nog sneller hulp van onze helpdesk!

Home >  Nieuws >  Nog sneller hulp van onze helpdesk!

Zoals u wellicht heeft gemerkt nemen wij nog steeds direct de telefoon op, maar is er een optie bij gekomen. We willen de lijnen zoveel mogelijk vrij houden voor mensen die direct onze hulp nodig hebben wat betreft een computer of netwerkprobleem. Omdat we merken dat we vaak ook telefoontjes krijgen van mensen die niet direct met onze helpdesk hoeven te spreken, kunnen zij optie 1 gebruiken. Zij worden dan doorverbonden met een andere afdeling en worden hier verder geholpen. Dit bevordert de snelheid waarmee wij u kunnen helpen.

Wat is er gewijzigd?

Vanaf heden krijgt u een bandje te horen. Wilt u onze helpdesk spreken, dan kunt u gewoon blijven wachten en wordt u doorgeschakeld. Wilt u een andere afdeling spreken moet u een “1” intoetsen. 

Ideeën of klachten?

Die horen we graag zodat we er actie op kunnen ondernemen. Laat het ons weten via interesse@ratho.nl.

Helpdesk