Ratho's visie op digitalisering van de publieke sector

Home >  Nieuws >  Ratho's visie op digitalisering van de publieke sector

Ratho is benaderd om mee te werken aan een publicatie over de huidige aanpak omtrent digitalisering op gemeenteniveau en in het onderwijs. Wat zijn de voordelen van de veranderende communicatie tussen de burger en overheid en welk belang is er bij informatieveiligheid? Lees ook onze bijdrage op pagina 17>>

Inzet van digitale leermiddelen

In een uitgebreid artikel staat Mijn Zaken Gids, een bijlage van Elsevier, stil bij de ontwikkelingen op het gebied van digitale leermiddelen. Met digitale leermiddelen is het steeds meer mogelijk leerlingen op maat les te geven. Leraren op hun beurt, kunnen sneller inzicht krijgen in waar een leerling staat en hun onderwijs hierop aanpassen.

Bron: www.poraad.nl

Helpdesk