Home >  Actualiteiten  >  Nieuws  > Sorteer uw e-mail met Clutter in Office 365

Sorteer uw e-mail met Clutter in Office 365


Ontvangt u teveel e-mailberichten die niet echt belangrijk zijn, zoals coupons van een winkel die u maar eens in de paar maanden bezoekt of foto's van uw neef's nieuwe hond? U wilt ze natuurlijk ooit eens lezen, maar tot die tijd zorgt het voor een hoop 'rommel' in uw Outlook Inbox en wordt het moeilijker om aandacht te besteden aan uw echt belangrijke e-mails.

Inbox Opruimen249x103

Sorteer belangrijke- en onbelangrijke e-mails met Clutter
Microsoft Clutter in Office 365 helpt hierbij. Clutter analyseert namelijk hoe u e-mailberichten behandeld en gaat op zoek naar patronen achter hoe snel u ze opent en reageert op bepaalde e-mailberichten. Als u e-mails van een bepaalde persoon of organisatie negeert, worden deze in de toekomst automatisch verplaatst naar de map Clutter in Outlook.

Meer weten over Clutter of Office 365?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden in Microsoft Office 365 of er naar overstappen? Neem dan contact met ons op via 040 2370 426 of verkoop@ratho.nl.

Meer nieuws


Linkedin Twitter Facebook youtube