Subsidie regeling Schoolkracht

Home >  Nieuws >  Subsidie regeling Schoolkracht

Het ministerie van OCW heeft eind november 2020 de regeling #SchoolKracht gelanceerd. Deze subsidieregeling wil schoolleiders en leraren ondersteunen met hun schoolontwikkeling. Zo worden én blijven scholen lerende, professionele organisaties en wordt duurzame schoolontwikkeling in het funderend onderwijs versterkt. Wij vinden dit een unieke kans om het financieel (tot 30.000 euro) mogelijk te maken om onderwijskwaliteit te verhogen en/ of digitalisering verder te brengen.

 

Hoe werkt de regeling?

Er kan maximaal €30.000 worden aangevraagd voor een plan voor schoolontwikkeling dat zich richt op één of meer van de volgende thema’s:

  1. verbeteren onderwijskwaliteit
  2. omgaan met leraren- en schoolleiderstekort
  3. kansen(on)gelijkheid
  4. digitalisering

De regeling wordt in de tweede helft van november opengesteld, de plannen kunnen worden ingediend tot en met 15 januari 2021. Als er teveel wordt ingediend, wordt er geloot. Begin maart heeft u dan als school zekerheid of u gebruik kunt maken van de regeling voor de periode die geldt van maart 2021 tot en met augustus 2022.

 

Hoe kunt u ons inzetten?

Zoals u wellicht weet kunt u onze trainer en ICT adviseur Aryon inzetten om u medewerkers bij te scholen op het gebied van digitalisering middels diverse trainingen. Ook neemt hij graag met u uw ICT beleid onder de loep. Er zijn vele mogelijkheden om onze expertise in te zetten om binnen uw school de kwaliteit omhoog te brengen en om digitalisering van het onderwijs op een hoger level te brengen. Kortom wij helpen u graag meedenken over hoe deze subsidie het beste tot haar recht komt binnen uw school.

 

Meer informatie over deze subsidie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van deze subsidie voor uw school of over hoe u onze trainingen in kunt zetten voor uw medewerkers? Kijk dan op deze pagina van onze overheid, neem contact op via interesse@ratho.nl of bel 040 2370 426.

Helpdesk