Verminder werkdruk voor ICT’er of iCoach via Ratho

Home >  Nieuws >  Verminder werkdruk voor ICT'er of iCoach via Ratho's experts

ICT verandert snel en in het primair onderwijs hebben leerkrachten vaak te weinig tijd om zich daadwerkelijk met ICT bezig te houden. Ratho biedt in de vorm van detachering de oplossing. Dat doen we met twee smaken: technische detachering en didactische detachering. Voor beiden zijn gelden te gebruiken vanuit het werkdrukakkoord voor het primair onderwijs.

Technische detachering: neemt werk uit handen van de ICT’er of iCoach

Scholen en besturen kunnen via Ratho structureel beschikken over een vaste, technische ICT-professional die thuis is in het primair onderwijs. Deze externe netwerkspecialist kan in korte tijd veel nuttig werk doen waar de ICT’er of iCoach nu niet aan toekomt of dat dit door de beperkte kennis veel tijd en energie kost. Denk hierbij aan:

  • Onderhoudswerkzaamheden aan het netwerk.
  • Rapportage en advisering over de afschrijving van hardware, aanschafdata, garantieperiodes, serienummers, etc.
  • Het uitvoeren van preventief onderhoud op de server, werkplek en netwerkcomponenten.
  • Directe hulp bij storing digiborden of touchscreens.

Didactische detachering: zorgt voor de realisatie van het ontwikkelde ICT beleid 

Schoolbesturen besteden veel aandacht aan het ontwikkelen van (boven)schoolse ICT-beleidsplannen en er wordt flink geïnvesteerd in digitale middelen. Juist daarom is het zo jammer dat ICT-coördinatoren en iCoaches steeds minder tijd overhouden voor de aansturing en ondersteuning, waardoor ICT-projecten nog wel eens minder succesvol verlopen. De uitvoering van beleid komt in het gedrang, simpelweg doordat men er niet aan toe komt. Door de inzet van een ICT- en onderwijsadviseur op detacheringsbasis heeft u de beschikking over een ervaren externe ICT-coördinator, op school- of bovenschools niveau.

Zet onze expert in voor een project of een langere periode

U kunt de ICT- en onderwijsadviseur inzetten voor een bepaald project of juist voor een langere periode. Hierdoor wordt- én blijft ICT een actief onderdeel in het curriculum en worden scholen en gebruikers proactief geholpen vanuit een expert de onderwijspraktijk van binnenuit kent. De ICT- en onderwijsadviseur kan helpen met:

  • Helpen bij het bepalen van uw visie op onderwijs.
  • Planmatig werken met continuïteit van uw ICT-plannen.
  • Advies, begeleiden en coachen.
  • Thema’s zoals 21st Century Skills, gepersonaliseerd leren, en computational thinking.
  • Introduceren en begeleiden van nieuwe ICT-toepassingen.

Veel voordelen en niemand in vaste dienst

De inzet van de ICT-specialisten van Ratho levert scholen veel voordelen op. De techniek en de inzet hiervan is onder controle, dus de focus kan compleet worden gelegd op het geven van goed onderwijs. Als organisatie hebben wij veel kennis die de gemiddelde ICT’er niet direct voorhanden heeft. Het mooie is dat u over al die kennis kunt beschikken zonder dat u er iemand voor in vaste dienst hoeft te nemen.

Meer weten?

Bent u benieuwd wat de externe experts van Ratho voor uw school kunne betekenen als het gaat om deskundig en effectief ICT-beheer? Wij doen u graag een aanbod op maat, passend bij uw wensen en mogelijkheden. Neem voor een vrijblijvende afspraak contact op via interesse@ratho.nl of bel 040 2370 426.

 

 

Helpdesk