Wij ondersteunen ‘Playing for Success’ Nederland

Home >  Nieuws >  Wij ondersteunen ‘Playing for Success’ Nederland

Aangezien wij de ICT voor het onderwijs verzorgen en Playing for Success deze doelgroep extra aandacht geeft in naschoolse programma’s, vonden we dit een heel mooi doel en initiatief om vanuit onze MVO gedachte te steunen. Waar we eerst voor Playing for Success Eindhoven de ICT mochten verzorgen, is inmiddels Playing for Success Nederland ook bij ons aangesloten. Het onderwijs in Nederland kampt namelijk met een aantal grote uitdagingen: kinderen die er op school niet uithalen wat erin zit, teveel jongeren zonder passend beroepsprofiel én, ondanks forse investeringen, jaarlijks zo’n 25.000 voortijdig schoolverlaters. Onvoldoende motivatie of een minder positief zelfbeeld zijn vaak de oorzaak.

Beter presteren

Playing for Success is een effectief naschools programma gebleken om onderwijskansen voor kinderen en jongeren tussen de 9-23 jaar te verbeteren. Dat doen ze door de verbinding te leggen tussen leren en de wereld van het professionele voetbal, topsport, natuur en cultuur. Bij leren draait alles om kunnen en willen. Playing for Success laat kinderen en jongeren ervaren dat ze wel degelijk kunnen leren en dat leren zinvol én leuk is. Succeservaringen hebben grote effecten op hun zelfbeeld en zelfvertrouwen en hierdoor op hun verdere schoolcarrière of loopbaan.

 

Ratho ondersteunt Playing For Success Nederland met Microsoft oplossingen

Cruciaal in het concept van Playing for Success is de samenwerking tussen de participerende onderwijsorganisaties, het professionele voetbal, topsport, natuur en cultuurorganisaties, lokale overheden en sponsoren. En bij die laatste groep hoort Ratho omdat wij vanuit onze MVO gedachte de landelijke organisatie helpen met Microsoft oplossingen- en trainingen zoals Teams. Op deze wijze kunnen de beroepskrachten (leraren)en enthousiaste stagiaires én de participerende organisaties onderling beter samenwerken met zowel de regionale- als landelijke Playing for Success club.

 

  • Voor onderwijsorganisaties
    is Playing for Success een complementaire voorziening om extra aandacht te geven aan kwetsbare leerlingen en om voortijdig schoolverlaten te voorkomen.
  • Voor gemeenten en maatschappelijke instanties
    is Playing for Success een effectief programma om startkwalificaties van jongeren te verbeteren en om voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkeloosheid te voorkomen.
  • Voor betaald voetbalorganisaties en bedrijven
    is het een uitgelezen mogelijkheid om hun mvo-beleid vorm te geven.

 

Wilt u meer weten of ook sponsor worden?

In heel Nederland werken Playing for Success organisaties aan het verbeteren van onderwijskansen voor jongeren. Ze zijn afhankelijk van sponsoren op allerlei gebieden. Kijk hier voor Playing for Success in uw regio of neem contact op met Irene de Kort via +31 (0)6 535 407 39 irenedekort@playingforsuccess.nl

Helpdesk