Home >  Whitepapers >  De voordelen van Microsoft Teams in het onderwijs

De voordelen van Microsoft Team in het onderwijs

Microsoft Teams is de oplossing van Microsoft om met één middel alle middelen bij elkaar te brengen om goed (online) met elkaar te kunnen samenwerken. Dat geldt zowel voor documentopslag als voor communicatie. Met zowel collega’s als externen. Lees de voordelen in onze whitepaper.

Helpdesk