Trainingen

Home >  Diensten >  Trainingen

Wij bieden een Office 365 basis- en gevorderden training. Tijdens deze training leert u over de diverse mogelijkheden van Office 365 voor uw organisatie én leert u er zelf meteen mee werken. Dankzij de validatie door het leraarregister, is deze training voor docenten naast een nuttige, praktische en efficiënte bijscholing, nu ook een makkelijke registratie om uw bekwaamheid aan te tonen.

 

Office 365 trainingen voor zakelijke en educatieve organisaties

Office 365 is een middel om het primaire proces (het lesgeven) te ondersteunen en draagt bij aan een efficiënt gebruik tijdens de administratieve taken. Onze trainer stimuleert u om na de training zelf ook op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden binnen Office 365. De vervolgtraining is gericht op het verder uitbouwen van de instrumentele kennis en vaardigheden voor leerkrachten/docenten.

 

Office 365 basistraining

Tijdens deze training leert u de volgende vaardigheden:

 • Overzicht over mogelijkheden binnen Office 365 en Teams;
 • Toepassen van de basisfuncties (e-mail, adresboek, kalender);
 • Kennisdelen binnen de organisatie;
 • Het inzetten van SharePoint;
 • Samenwerken en samen leren met behulp van Office 365, Teams en OneNote;
 • Het werken met projectgroepen;
 • Efficiënt communiceren binnen de organisatie.

 

Office 365 vervolgtraining

De Office 365 vervolgtraining is gericht op het verder uitbouwen van de instrumentele kennis en vaardigheden, ook voor leerkrachten/docenten. Deze komt tot stand na een intakegesprek, waarin de gewenste doelen specifiek gemaakt worden en indien mogelijk/ gewenst geïntegreerd met bestaande bestanden en werkwijzen uit de dagelijkse praktijk. Hierdoor ontstaat een praktische en afgestemde inhoud van deze vervolgtraining. Het hoofddoel is het verkrijgen van kennis, inzicht en vaardigheden gericht op het effectief en efficiënt werken met Office 365. Te denken valt aan:

 • Efficiënt gebruik van e-mail & agenda binnen het bedrijf, de school en stichting;
 • Samenwerken door middel van Teams, OneDrive, Office WebApps en/of Office;
 • Effectief samenwerken in digitale werkgroepen;
 • Online communiceren met Teams (via chat, Skype for Business etc.).

 

Voor welke doelgroep zijn de Office 365 trainingen geschikt?

De trainingen zijn specifiek bedoeld voor directieleden, medewerkers, leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel. De ideale groepsomvang is ongeveer 10 personen, zodat de training zo interactief mogelijk blijft. 

 

Maak kennis met onze praktijkgerichte trainer Aryon Hooijmaijers

"Ik was medeverantwoordelijk voor het bijscholingsbeleid voor medewerkers en het toepassen van ICT op een moderne en praktijkgerichte manier op school en binnen stichting BOOM. Ratho zet mij in als trainer en ervaringsdeskundige bij diverse organisaties, waarin ik ook mee denk over hoe ICT in uw specifieke situatie het best tot zijn recht komt."

 

Aryon Hooijmaijers, IT adviseur en trainer bij Ratho.


Register leraar

Op 21 februari 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de invoering van de wet Beroep Leraar en Lerarenregister. Met deze wet krijgen leraren meer zeggenschap over de inrichting van hun onderwijs en kunnen zij via het beroepsregister hun bekwaamheid én het onderhouden van die bekwaamheid aan elkaar en aan de samenleving laten zien. Met het aannemen van deze wet wordt de positie van de beroepsgroep stevig verankerd.

De Office 365 trainingen van Ratho zijn gevalideerd door het Register Leraar.

Registerleraar.nl is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs. Door uzelf te registreren als leraar laat u zien dat u bevoegd en bekwaam bent én dat u hieraan blijft werken.


Wat kost een Office 365 training?

Voor een basistraining vragen wij € 495,-. Dit is inclusief voorbereiding en exclusief reiskosten- en tijd. Voor alle andere trainingen is de prijs op aanvraag.


Meer informatie over onze Office 365 training

Bent u er nog niet helemaal uit, of wilt u eens sparren over de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan contact op met training@ratho.nl, bel 040 2370 426 of vul onderstaand formulier in, dan bellen wij u terug. Linkedin Twitter Facebook youtube