MVO & ISO

Home >  Over ons >  MVO & ISO

ISO en NEN

Als bedrijf zijn wij een onderdeel van een groter geheel en met z’n allen zorgen we dat onze organisatie (financieel) gezond blijft. We vinden het onze verantwoordelijkheid om ook zorg te dragen voor het milieu en onze maatschappij. Ons beleid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een afgeleide van onze ISO 27001 certificering en NEN 7510 certificering voor de zorg.

Al onze diensten vallen binnen de scope van de ISO-certificeringen en de daarbij behorende managementsystemen. Het geografische toepassingsgebied is Nederland.

Met de ISO 27001 en NEN 7510 certificeringen garanderen wij dat wij de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie waarborgen. Het is voor klanten en relaties een bevestiging dat Ratho veilig met hun data en informatie omgaat. Met het oog op de AVG/GDPR wetgeving in mei 2018 is dit een belangrijke zekerheid voor organisaties. Er worden niet alleen hoge eisen gesteld aan de gebruikte IT-oplossingen, maar ook aan de IT ondersteunende partijen.  

Informatiebeveiligingsbeleid op hoog niveau 

De werkwijze zoals in ons ISMS beschreven wordt hierdoor daadwerkelijk ook geborgd binnen onze werksystemen. De certificeringen zijn drie jaar geldig, maar jaarlijks vinden er ook nog externe audits plaats. Wij zijn continu bezig om ons informatiebeveiligingsbeleid op hoog niveau te houden. Dit zien onze klanten terug in de (door)ontwikkeling van zowel bestaande als nieuwe diensten als in, natuurlijk, onze gebruikelijke focus op klanttevredenheid.

Certificaten

Heeft u voor uw eigen bedrijfsvoering en/ of AVG onze certificaten nodig? Vraag ze dan bij ons aan via info@ratho.nl of bel 040 2370 426.   

Goede doelen

Omdat we ook zorg willen dragen aan maatschappelijke doelen sturen wij geen kerstkaarten, maar schenken wij elk jaar een goed doel een mooi bedrag. De afgelopen jaren waren dit Make a Wish Nederland en stichting ALS. Verder sponsoren wij tennisclub Genneper Parken Tennis(GPT) in Eindhoven.

 Make a Wish NL ALS NL

 

GPT logowinddoek GPT

 

Linkedin Twitter Facebook youtube