Interview

1. Vertel iets over jullie organisatie en het belang van goed werkende telefonie en bereikbaarheid.

"Wij zijn een Gezondheidscentrum die zorg aan patiënten levert en daarom is bereikbaarheid cruciaal in verband met ziekte/calamiteiten bij patiënten."

2. Hoe ben je bij Ratho terecht gekomen/ wat was de aanleiding/waarom heb je voor ons gekozen?

"Ik ben met Ratho in contact gekomen door een kennis (mijn ex collega Vanny Ros), en ik heb de Inspiratiemiddag bezocht en het was aansprekend. Ratho is een kleine organisatie. In het Gezondheidscentrum Samen Beter was behoefte aan VoIP, door flexibiliteit en kostenbesparing."

3. Hoe draagt Ratho bij aan het feit dat je je werk (beter) kunt doen?

"Ze hebben het efficiënt ingericht en vanwege korte lijnen hebben we snelle oplossingen bij problemen."

4. Wat heeft het je opgeleverd (betere workflow/ kostenbesparing etc.)

"Kostenbesparing en betere beheersing van het telefonieproces (zelf kunnen sturen, naar behoefte kunnen inrichten)."

5. Hoe bevalt het werken met Ratho?

"Het werken met Ratho bevalt goed."

6. Ben je tevreden of zijn er verbeteringen nodig?

"Ik ben tevreden."

7. Hoe zie je de toekomst?

"Blijven gebruiken van technologische ontwikkelen. Wij verwachten dat VoIP toekomstbestendig is en dat vernieuwingen makkelijk te integreren zijn."

Marisol Espinoza, Hoofd administratie - Gezondheidscentrum Samen Beter


Linkedin Twitter Facebook youtube