,,In het onderwijs blijf je altijd met onhandige mensen op het gebied van ict zitten. Als ie-mand van ons er weer een puinhoop van heeft gemaakt, dan staat Ratho altijd paraat. Zelfs tijdens zijn vakantie heeft Thomas (Schepers, directeur Ratho red.) ons nog eens uit de brand geholpen", refereert Frank van Kollenburg. ,,Hoewel de prijs voor ons minder relevant is, blijft het heel prettig dat Ratho geen uurtje-factuurtje hanteert. Anders kunnen de ict-kosten in het onderwijs nog weleens uit de klauwen lopen."

De belangrijkste voorwaarde waaraan een ict-dienstverlener voor SKOTZO moet voldoen, is een hoge mate van technische flexibiliteit. ,,Een stugge organisatie moet ik dus niet hebben, want dan gaan er problemen ontstaan. Bij ons moet het mogelijk zijn kleine ict-projecten te implementeren zonder dat er direct logge standaardoplossingen worden ingezet", aldus Van Kollenburg over zijn organisatie. ,,De grootte van de organisatie van Ratho is perfect voor onze stichting met vijf scholen. Ze hebben de technische kennis van een groot bedrijf, maar de flexibiliteit van een klein bedrijf."

Voor Van Kollenburg is de persoonlijke en technische flexibiliteit reden om ook in de toe-komst bij Ratho te blijven. Ook al groeit SKOTZO hard door. ,,Wij zullen toch weer bij hen aanbellen. Straks voor de uitvoering van tablets in ons onderwijs. Zowel Ratho zelf als de geleverde diensten en systemen hebben zich de afgelopen negen jaar bijzonder betrouwbaar getoond en ik heb dan ook geen reden om aan te nemen dat dit zal veranderen."

Frank van Kollenburg, IT-coördinator SKOTZO


Linkedin Twitter Facebook youtube