Tecsoft - The Nanny

Home >  Referenties >  Tecsoft - The Nanny

Het optimale gevoel van ontzorgen, meedenken en snel oppakken van verzoeken voor TecSoft - The Nanny

"Als softwareontwikkelaar hebben wij erg veel baat bij een IT omgeving die altijd draait en die ons goed faciliteert. Zoals elk bedrijf willen wij de optimale combinatie van faciliteiten om het beste uit collega's te halen; zo ook op het gebied van de IT. Tijdens de 'periodieke APK' van onze IT omgeving zijn wij in contact gekomen met Ratho. Bij hen vonden wij het optimale gevoel van ontzorgen, meedenken en het snel oppakken van verzoeken".


Hanneke Rens, Directrice van TecSoft

Geschiedenis en Kennismaking

Toen wij een tweetal jaren geleden op zoek waren partners waarmee wij gezamenlijk op konden trekken met een combinatie van de geboden dienstverlening, kwamen we in contact met de organisatie TecSoft die het softwarepakket The Nanny ontwikkeld. The Nanny biedt een compleet pakket waarmee zij zich richten op kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en tussen schoolse opvang organisaties.

Toevalligerwijze liep er op dat moment net een project waarbij zij zichzelf ook aan het oriënteren waren op een nieuwe ondersteunende partij op het gebied van hun eigen interne IT.

De Vraagstelling

Door de projectleider was een helder en overzichtelijk plan van eisen samengesteld waar de nieuwe IT beheerder aan zou moeten voldoen, alsmede ook waaraan de geboden oplossing zou moeten voldoen.  

De Oplossing

Vanuit onze visie dat ICT altijd ondersteunend moet zijn aan de bedrijfsprocessen en nooit beperkend, hanteren wij niet een enkele 'one size fits all' aanpak. Nadat we nauwkeurig gekeken hebben naar het document van eisen in combinatie met de randvoorwaarden van de organisatie (zoals de beschikbare internet capaciteit, maar ook de wijze van IT gebruik van medewerkers die niet direct in het plan van eisen waren opgenomen), kwamen wij tot de conclusie dat in hun geval een serverloze oplossing niet de beste zou zijn. 

Ons beheerframewerk in combinatie met het monitoringplatform wat wij toepassen bij de uitvoering van onze dienstverlening, staat ons toe om echt maatwerk te leveren binnen de geboden IT oplossing. In het geval van TecSoft is daarom ervoor gekozen om lokale serverapparatuur te plaatsen in combinatie met virtualisatie techniek om iedere gebruikersgroep binnen de organisatie optimaal te kunnen bedienen. 

De Toekomst

De gekozen oplossing heeft ervoor gezorgd dat er optimale aansluiting is op de van toepassing zijnde randvoorwaarden en beperkingen op locatie. Inmiddels zijn een aantal van deze beperkingen verholpen en bestaat er inmiddels ook alweer de mogelijkheid een aantal zaken toch centraal te realiseren. Een voorbeeld hiervan is de demo omgeving die TecSoft aan haar (potentiele) gebruikers aanbiedt om de software te testen. 

TecSoft maakt gebruik van Totaal Beheer waarbij gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om de complete serveromgeving, de benodigde licenties en het beheer voor een vast bedrag in de maand af te nemen. Hierbij is het dus niet meer nodig om investeringen in dan wel serverhardware of softwarelicenties te doen.  

Totaal Beheer 

Het Totaal Beheer is ons beheerconcept waarmee voor een vast bedrag per maand het complete IT beheer aan ons uitbesteed wordt. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ook de complete infrastructuur als onderdeel van dit beheerconcept af te nemen. Dit alles voor een vast bedrag in de maand per medewerker waarmee de complete IT infrastructuur gemakkelijk te budgetteren is en geen ongewenste verrassingen meer oplevert. 

Dat hierbij voor een gehoste ('in de cloud') oplossing gekozen moet worden is geen vereiste. In het geval van TecSoft waren de lokale faciliteiten niet optimaal om, gezien de verschillende gebruikersgroepen binnen de organisatie, alles naar het datacenter te verplaatsen. Daarom hebben wij voor een lokale serveroplossing gekozen. Dit heeft echter niet geleid tot hogere initiële investeringen; de benodigde apparatuur is gewoon als onderdeel van het beheerconcept in de maandelijkse kosten verrekend. 

Het grootste voordeel dat hiermee wordt behaald zit hem niet alleen in de voorspelbaarheid van de kosten, maar juist ook in de flexibiliteit waarmee IT nu toegepast kan worden binnen de organisatie. Eén van de eigenschappen van deze opzet is namelijk dat er maandelijkse zowel naar boven, als naar beneden geschaald kan worden. Dit is met name zeer aantrekkelijk voor organisaties die te maken hebben met sterke seizoensinvloeden en hun IT willen uitbesteden. De kosten zijn er enkel wanneer er daadwerkelijk mensen aan het werk zijn en dus er inkomsten tegenover staan.

Helpdesk