Geschiedenis en Kennismaking

Toen wij een tweetal jaren geleden op zoek waren partners waarmee wij gezamenlijk op konden trekken met een combinatie van de geboden dienstverlening, kwamen we in contact met de organisatie TecSoft die het softwarepakket The Nanny ontwikkeld. The Nanny biedt een compleet pakket waarmee zij zich richten op kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en tussen schoolse opvang organisaties.

Toevalligerwijze liep er op dat moment net een project waarbij zij zichzelf ook aan het oriënteren waren op een nieuwe ondersteunende partij op het gebied van hun eigen interne IT.

De Vraagstelling

Door de projectleider was een helder en overzichtelijk plan van eisen samengesteld waar de nieuwe IT beheerder aan zou moeten voldoen, alsmede ook waaraan de geboden oplossing zou moeten voldoen.  

De Oplossing

Vanuit onze visie dat ICT altijd ondersteunend moet zijn aan de bedrijfsprocessen en nooit beperkend, hanteren wij niet een enkele 'one size fits all' aanpak. Nadat we nauwkeurig gekeken hebben naar het document van eisen in combinatie met de randvoorwaarden van de organisatie (zoals de beschikbare internet capaciteit, maar ook de wijze van IT gebruik van medewerkers die niet direct in het plan van eisen waren opgenomen), kwamen wij tot de conclusie dat in hun geval een serverloze oplossing niet de beste zou zijn. 

Ons beheerframewerk in combinatie met het monitoringplatform wat wij toepassen bij de uitvoering van onze dienstverlening, staat ons toe om echt maatwerk te leveren binnen de geboden IT oplossing. In het geval van TecSoft is daarom ervoor gekozen om lokale serverapparatuur te plaatsen in combinatie met virtualisatie techniek om iedere gebruikersgroep binnen de organisatie optimaal te kunnen bedienen. 

De Toekomst

De gekozen oplossing heeft ervoor gezorgd dat er optimale aansluiting is op de van toepassing zijnde randvoorwaarden en beperkingen op locatie. Inmiddels zijn een aantal van deze beperkingen verholpen en bestaat er inmiddels ook alweer de mogelijkheid een aantal zaken toch centraal te realiseren. Een voorbeeld hiervan is de demo omgeving die TecSoft aan haar (potentiele) gebruikers aanbiedt om de software te testen. 


Linkedin Twitter Facebook youtube