Onderwijs

Home >  Voor wie >  Onderwijs

Diverse opdrachtgevers in het onderwijs en het MKB worden door ons ondersteund, ook al verschilt de groep van elkaar, ICT blijft de bepalende factor. Bij al onze oplossingen stemmen wij de techniek af op mensen en processen.

Stichtingen, scholen en besturen 

Als Basispoort koppelpartner en Microsoft Education Authorized Gold Partner (AEP) voorzien wij het primair onderwijs (PO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) van ICT ondersteuning in de breedste zin van het woord. Wij denken mee over de visie van IT in het onderwijs en geven advies over de randvoorwaarden waaraan een goede IT omgeving moet voldoen. Denk hierbij aan:

  • Het bieden van een online leer- en werkomgeving; ons Ratho Portaal.  Deze sluit in de eerste plaats aan op het primaire proces om onderwijs te geven met een optimaal leerrendement. Maar het is ook zo ontwikkeld dat deze aansluit bij de ICT-visie die een school heeft voor het secundaire proces, namelijk het doelmatig organiseren, sturen en verantwoorden van het onderwijsleerproces.
  • het implementeren van bijvoorbeeld Microsoft 365 met de daarbij behorende onderdelen; 
  • het inzetten van Microsoft Teams en bijbehorende (Office) trainingen voor leerkrachten, leerlingen en ondersteunende medewerkers;(gevalideerd door Register Leraar en MIE expert);
  • internetverbindingen en Wifi;
  • de inzet (en beveiliging) van tablets en Mobile Device Management (bv. Jamf School);
  • de aanschaf van alle benodigde hardware en randapparatuur voor een optimale infrastructuur; 
  • het ontsluiten en effectief werken met digitale leermiddelen door de inzet van onze digitale leer- werkomgeving (DLWO), het Ratho Portaal.

Veel scholen en besturen gingen u al voor en zijn zeer tevreden (cijfer klantentevredenheidsonderzoekapril 2020: een 8+)Spreken de bovenstaande zaken u aan en wilt u een vrijblijvend gesprek? Neem dan vooral contact met ons op via interesse@ratho.nl of bel 040 2370 426!

ctakennismaken

 

Lees ook de referenties van onze opdrachtgevers

 

 

  

Helpdesk