top of page
  • Foto van schrijverCas van der Steen

7 aandachtspunten voor een robuust IT-compliancebeleid. Bescherm jouw organisatie tegen digitale dreigingen!

We leven in een digitaal tijdperk, waar bijna alle bedrijfsprocessen online of digitaal worden uitgevoerd. Denk daarbij aan bestellingen, het verwerken van data of interne en externe communicatie. Deze systemen werken niet alleen gemakkelijk en efficiënt, maar zijn vaak ook locatie onafhankelijk. Zo kunnen medewerkers ook hybride werken.


Digitalisering is echter niet geheel zonder risico. Niet alleen zijn we erg afhankelijk van deze digitale systemen, we hebben ook nog te maken met veranderende dreigingen in de vorm cyberaanvallen en datalekken. Gegevens zijn goud waard. Het is niet voor niets dat in cybercriminaliteit meer geld omgaat dan in de internationale drugshandel. Om de risico's te beperken, gevoelige informatie te beschermen en continuïteit te waarborgen, is het als organisatie belangrijk om te zorgen voor een robuust IT Compliance beleid. 


Maar waar moet als organisatie dan allemaal aan denken? Hieronder zet ik 7 aandachtspunten voor je op een rijtje.

 

1. Houd rekening met alle aspecten van IT Compliance

Bij het opzetten van een IT-compliancebeleid is het belangrijk om niet alleen naar de technologie te kijken, maar ook naar de mensen en processen die daarbij betrokken zijn. Vaak richten organisaties zich vooral op het technische aspect van IT Compliance. Stel je bijvoorbeeld een organisatie voor die weliswaar voldoet aan de technische aspecten van IT compliance, maar geen duidelijk beleid heeft voor het bepalen van wie toegang heeft tot gevoelige informatie en hoe deze toegang wordt beheerd.  Je kunt je voorstellen dat dit problemen oplevert.     

Een effectief IT Compliance beleid houdt dus rekening met alle drie de aspecten: technologie, mensen en processen. Door aandacht te besteden aan deze aspecten zorg je ervoor dat je als organisatie voldoet aan de noodzakelijke normen en regelgeving.

 

2. Zoek uit welke wet- en regelgeving voor jouw organisatie van belang is

De bemoeienis van de overheid in cyberveiligheid is sterk toegenomen. dit vertaalt zich in steeds meer wet- en regelgeving waar organisaties zich aan moeten houden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: 

- Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)- Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)- Telecommunicatiewet- Wet Computercriminaliteit III- Wet Meldplicht DatalekkenOm aan deze wet- en regelgeving te voldoen, is het belangrijk om te weten welke controles nodig zijn en welke industrie- en overheidsnormen van toepassing zijn op jouw organisatie.


3. Zorg voor bewustwording en training

Een foutje is zo gemaakt. Ongetrainde of onverschillige medewerkers zijn dan ook één van de grootste bedreigingen voor gegevensbeveiliging. Simpele acties als het uploaden, delen, downloaden en opslaan van onjuiste software kunnen een enorme impact hebben op de cybersecurity. Persoonlijke e-mails, samenwerkings-apps en instant messaging, het zijn veel gebruikte apps met een relatief lage beveiliging. Dit maakt het ideale doelwitten voor cybercriminelen. Om te voorkomen dat je als organisatie slachtoffer wordt van een cyberaanval moet je zorgen voor bewustwording en training. Medewerkers moeten begrijpen waar de gevaren vandaan komen en welke acties tot problemen kunnen leiden. Bij het ontwikkelen van een training is het belangrijk om aandacht te besteden aan de volgende onderwerpen:


  • • Hoe onveilige manieren om bestanden over te dragen je organisatie kwetsbaar maken voor risico's.

  • • Hoe je phishing-zwendel kunt herkennen en voorkomen.

  • • Waar je op moet letten bij het gebruik of downloaden van niet-geautoriseerde toepassingen.

  • • Hoe je sterke wachtwoorden kunt maken en gebruiken.


  • Door het bewustzijn van je medewerkers over het belang van IT-compliance te vergroten, kun je de risico's van cybersecurity verminderen en de beveiliging van jouw organisatie verbeteren.  4.Stem het IT beleid af op de cultuur van je organisatie 

Om ervoor te zorgen dat IT-compliance optimaal werkt voor jouw organisatie, is het belangrijk dat het beleid aansluit bij de bedrijfscultuur. Elke organisatie hanteert namelijk een andere manier van werken: sommige werken met gestandaardiseerde processen, terwijl anderen juist flexibeler zijn. Als jouw organisatie werkt met standaardprocessen is het belangrijk om een gedetailleerd beleid op te stellen. Zo zorg je ervoor dat er geen stappen overgeslagen worden en het beleid ook daadwerkelijk gevolgd wordt.  Bij organisaties met een flexibele werkwijze zijn detectieve en preventieve controles juist van belang. Zij moeten zich richten op specifieke risico's die samenhangen met hun manier van werken. Het kan helpen om verschillende auditors inzicht te geven in waarom bepaalde controles zijn ingesteld en hoe bepaalde risico's worden aangepakt. 


5.Zorg voor inzicht in de IT omgeving

De IT-omgeving heeft directe invloed op zowel het ontwerp van het IT-beleid als de naleving ervan. Er zijn twee soorten omgevingen: 


- Homogene omgevingen: dit zijn IT omgevingen waarin gebruik wordt gemaakt van gestandaardiseerde leveranciers, configuraties en modellen. Hierdoor zijn ze in grote mate consistent met de IT-implementatie van de organisatie. Bijvoorbeeld: Een organisatie die alleen gebruik maakt van laptops en desktops van Dell.

- Heterogene omgevingen: dit zijn omgevingen die gebruik maken van een breed scala aan toepassingen, versies en technologieën voor beveiliging en naleving. Bijvoorbeeld: Een organisatie die Windows-, Mac- en Linux-machines gebruikt, naast mobiele apparaten zoals Android- en iOS-telefoons.Homogene IT omgevingen zijn minder complex doordat er minder beleidsvereisten, leveranciers en technologische add-ons nodig zijn. 

 

6. Stel vast wie er verantwoordelijk is

Om ervoor te zorgen dat je IT-compliance beleid goed wordt nageleefd, is het belangrijk om duidelijke verantwoordelijkheden vast te stellen. Het is daarbij essentieel om zowel leidinggevenden als gebruikers bij het nalevingsproces te betrekken.


Er zijn twee belangrijke rollen die moeten worden vervuld om je IT-beleid goed te beheren:

• Eigenaars van gegevens/systemen: dit zijn personen in je managementteam die verantwoordelijk zijn voor het gebruik en de zorg van je bedrijfsgegevens. Zij moeten ook de informatie beschermen en beheren.

• Gegevens-/systeembewaarders: dit zijn personen met verschillende taken en verantwoordelijkheden, zoals systeembeheer, beveiligingsanalyse, juridisch advies en interne audits.


Zorg ervoor dat de verantwoordelijkheden duidelijk worden gedefinieerd en gecommuniceerd binnen je organisatie. 

 

7. Automatiseer waar mogelijk

Gemak dient de mens, automatiseer waar je kan! Je IT groeit en verandert constant. Het is onmogelijk voor interne controleurs om alle gebruikersaccounts en systeemconfiguraties bij te houden. Automatisering is de oplossing om er zeker van te zijn dat je regelmatig voldoende systemen evalueert.Voldoe moeiteloos aan de IT-compliance van jouw organisatie, wij maken het makkelijk!

Het opzetten van een goed ontworpen IT-compliance beleid kan veel tijd kosten, maar het kan ook een enorm verschil maken voor de beveiliging van je organisatie. Zit je met de handen in het haar? Neem dan gerust contact met ons op. Ik help je graag bij het ontwikkelen van een op maat gemaakt IT Compliance Beleid voor jouw organisatie.


 

Cas is onze accountmanager. Met zijn jarenlange ervaring op onze helpdesk kan hij eenvoudig de vertaalslag maken in wat technisch én commercieel mogelijk en haalbaar is.


Opmerkingen


bottom of page