top of page
  • Foto van schrijverRatho

Kindcentrum de Plataan

Een kant-en-klare hardware oplossing tegen een minimaal tarief voor Kindcentrum de Plataan


Meteen overstappen kon niet, omdat de stichting nog een contract had met de huidige partij. “Ratho had daar een prachtige oplossing voor en kon eenvoudig beheer uitvoeren op een ‘eilandje’ binnen het netwerk van de huidige netwerkaanbieder” legt Patrick uit. “Zo konden wij kennis maken met de dienstverlening van Ratho als netwerkbeheerder, zonder het huidige contract meteen op te zeggen”. Ratho heeft met de laptopkar (30 laptops) een kant-en-klare hardware oplossing geleverd die tegen een minimaal tarief beheerd kan worden. “Het was eerst een tussenoplossing, maar we zijn erg tevreden en zijn inmiddels met de hele stichting overgestapt naar Ratho.”

Patrick Sanders, ICT coördinator SKOBOS


Geschiedenis en Kennismaking


De geschiedenis met de stichting achter de Plataan, SKOBOS, gaat zelfs verder terug dan de oprichting van Ratho; reeds voordat Ralf en Thomas samen Ratho oprichtten, waren zij via Stichting Onderwijsbegeleiding Midden-Brabant (S.O.M.) al actief voor SKOBOS op het gebied van IT beheer. Toen de S.O.M. echter de IT dienstverlening staakte nadat zij fuseerde met Fontys, koos SKOBOS ervoor om niet met Ratho verder te gaan; 12 jaar later gebeurd dit echter alsnog.


De Vraagstelling


Die gehele periode van 12 jaar maakte SKOBOS, en daarmee ook de Plataan, gebruik van één en dezelfde IT beheerder voor de computernetwerk binnen hun scholen. De laatste tijd was er echter geen overeenstemming meer tussen de wens ten aanzien van de aangeboden dienstverlening en wat er door de vorige beheerder gerealiseerd kon worden. De wens was om een flexibelere vorm van IT beheer af te nemen die meer toegesneden is op wat er daadwerkelijk nodig is en waarbij zaken als innovatie en mediawijsheid voorop staan. 


De Oplossing


De Plataan was op zoek naar een oplossing waarmee zij hun bovenbouw leerlingen konden voorzien in laptops, die zonder de beheerschil van de vorige beheerder gebruikt konden worden. Hierbij was het van groot belang dat de apparaten zo snel mogelijk klaar waren voor gebruik en tevens de gebruikers geen last zouden ondervinden van oponthoud door het doorvoeren van updates aan het systeem of lege accu's. Naar aanleiding van deze wensen is er gekozen voor een mobiele oplossing op basis van een beheerde laptopkar van Dell met daarin een 30-tal educatie laptops. Deze kunnen tegen een stootje en worden gedurende het weekend automatisch voorzien van updates, zónder menselijk handelen, terwijl de laptops in de laptopkar geplaatst zijn. Daarnaast is de configuratie zodanig geoptimaliseerd dat de laptops na het inschakelen binnen 30 seconden klaar zijn voor gebruik. 


De Toekomst


Inmiddels zijn de overige scholen van SKOBOS ook overtuigd van de meerwaarde die onze aanpak biedt en de flexibiliteit en inventiviteit die wij bieden binnen onze dienstverlening; alle andere scholen zijn dan ook inmiddels overgestapt op het IT beheer via Ratho! 

 

Basisschool de Plataan maakt gebruik van Totaal Beheer.


Totaal Beheer 


Het Totaal Beheer is ons beheerconcept voor het onderwijs, waarmee voor een vast laag bedrag per jaar teruggevallen kan worden op onze professionele service- en helpdesk. Ondersteuning op afstand via onze service- en helpdesk is hierbij op basis van afkoop inbegrepen voorzien van een 8-uurs SLA.


Interview 


De stichting waar Patrick Sanders als bovenschools IT’er werkt, is niet meer tevreden over de huidige netwerkaanbieder. Deze beloofde namelijk op servicegebied van alles, maar kwam veel afspraken niet na en ook de prijzen die ze vroegen waren hoog. Patrick: “Jarenlang hebben enkele grote partijen in Nederland de dienst uitgemaakt als het ging om netwerkbeheer op scholen. Er is een soort monopolie positie ontstaan; deze bedrijven vragen vaak voor hun producten en diensten de hoofdprijs, maar zijn vervolgens vaak niet in staat om de beloftes die ze doen, daadwerkelijk waar te maken. Schoolbesturen prikken daar steeds meer doorheen en gaan vervolgens op zoek naar een andere oplossing.” Dit leidde ertoe dat ze een nieuwe netwerkaanbieder zochten die het anders doet. Zo kwamen ze uit bij Ratho, waar ze Thomas Schepers nog kenden van de tijd dat hij bij de SOM werkte.


Ratho voert beheer uit op een ‘eilandje’ in het netwerk van huidige aanbieder


Meteen overstappen kon niet, omdat de stichting nog een contract had met de huidige partij. “Ratho had daar een prachtige oplossing voor en kon eenvoudig beheer uitvoeren op een ‘eilandje’ binnen het netwerk van de huidige netwerkaanbieder” legt Patrick uit. “Zo konden wij kennis maken met de dienstverlening van Ratho als netwerkbeheerder, zonder het huidige contract meteen op te zeggen”. Ratho heeft met de laptopkar (30 laptops) een kant-en-klare hardware oplossing geleverd die tegen een minimaal tarief beheerd kan worden. “Het was eerst een tussenoplossing, maar we zijn erg tevreden en zijn inmiddels met de hele stichting overgestapt naar Ratho”.


Nieuwe updates buiten schooltijd en snel werken met Office 365


“Wij wilden werken in de cloud met Office 365, daarom is snel internet nodig, en moeten er geen updates worden gedraaid tijdens schooluren. Dat maakt namelijk dat de lessen niet vlot van start kunnen gaan”. Met de laptopkar ontstaat een mobiel leslokaal, waarin 30 laptops tegelijk opgeladen kunnen worden en op afstand (en ’s nachts) van de nieuwste updates kunnen worden voorzien. Zo kunnen de laptops overdag optimaal worden ingezet tijdens de lessen.

Wat Patrick ook erg positief heeft ervaren, is het persoonlijke contact met de projectleider Joris van der Sligte. “Want ik was ook wel een beetje huiverig, maar hij heeft alles feilloos uitgelegd in begrijpelijke taal en dat is in het onderwijs toch ook erg prettig”. Patrick vat het gelopen proces als volgt samen: “Het is de kracht van Ratho dat ze persoonlijk zijn, snel kunnen schakelen en ik vind het van belang dat dit zo blijft. Ik had misschien een grotere kostenbesparing verwacht, maar ik vind kwaliteit ook belangrijk en dat heeft Ratho tot nu toe zeker bewezen te leveren. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit goed komt”. 

Patrick Sanders, ICT coördinator SkobosComments


bottom of page