top of page
IT Productiviteit

Productiviteit

Productiviteit

pro·duc·ti·vi·teit (de; v) 1. voortbrengende of scheppende kracht

Wie productief wil zijn, heeft goede instrumenten nodig en soepel lopende processen. IT is daarbij ook figuurlijk de scheppende kracht. Wij zorgen ervoor dat je met slimme IT-oplossingen (zoals MS Power Automate, Teams en VoIP) overal kunt werken en dat medewerkers alles eenvoudig kunnen vinden, opslaan en (onderling) kunnen delen.

Daarbij helpen we je om informatie en alles wat de organisatie produceert ook gestructureerd te beheren, zodat documenten eenduidig zijn en blijven. Zonder vertragingen en ‘hick ups’. Zo kom je verder.

IT Productiviteit

Onze diensten

Deze diensten zorgen voor meer productiviteit in jouw IT-omgeving

Microsoft 365 & Teams

Met deze productiviteitstools in de cloud, werk je eenvoudig samen met collega's en externen terwijl je gebruik maakt van geavanceerde  beveiliging. Wij vertellen hoe deze oplossing binnen jouw organisatie ledit tot meer gebruiksgemak en minder kosten en verzorgen ook de (adoptie)trainingen.

Systeem- en netwerkbeheer

Wij monitoren jouw IT-omgeving 24/7 op correct functionerende hardware, back-ups en processen. Wij zien bijvoorbeeld vooraf al dat een schijf vol raakt. Wat er ook mis kan gaan; wij acteren hierop zodat het vaak al is opgelost voordat het kan zorgen voor downtime of problemen in jouw organisatie.

Trainingen, workshops & adoptie

Als gecertificeerd Microsoft Gold partner geven wij trainingen en workshops voor het optimaliseren van het gebruik van de diverse pakketten binnen het Microsoft 375 platform. Van de standaard MS Word en MS Outlook tot geavanceerde trainingen voor het gebruik van OneNote en Sway. Ook geven wij adoptietrainingen.

Hard- en Software

Naast de standaard werkplekken, laptops en servers, bieden wij ook beveiligingsoplossingen zoals firewalls aan, netwerkapparatuur en audio/video-oplossingen om digitaal samen te werken. Denk aan het gebruik van digiborden en AV-middelen in samenwerking met Microsoft Teams. Bestel diverse artikelen via onze webshop.

Digitale Werk- & Leeromgeving

Steeds meer digitale middelen en informatiegierige medewerkers vragen om excellente informatiestromen die bij elkaar komen in een digitale leer- en werkomgeving (DLWO). Zo'n omgeving is voortdurend in beweging om te kunnen blijven aansluiten op de verwachtingen en vragen van gebruikers.

Second opinion | Quick scan

Als je wilt weten hoe jouw IT er voor staat, laat ons dan een quickscan doen. Je krijgt dan een rapport met aanbevelingen op basis van de door ons verzamelde data en basisinzichten in de cybersecuritystatus van jouw organisatie. Met ons actieplan krijg je handvaten en quickwins. Ook zorgen wij voor de implementatie van de zaken uit het rapport die aandacht nodig hebben.

Procesoptimalisatie

Zet ons in om jou te helpen met het optimaliseren en het maken van keuzes voor back-ups en disaster recovery. We testen de beschikbaarheid en beveiliging van systemen en verbindingen versus de kosten van downtime en bekijken of het nodig is om de server uit te breiden on-premise of in de cloud.

SharePoint

SharePoint is een platform van Microsoft dat dient als een raamwerk voor het opzetten van een website voor informatieuitwisseling en online samenwerking binnen een groep of organisatie, zoals dat vaak op een intranet gebeurt. Wij zorgen voor het framework, implementatie en (adoptie)trainingen op dit gebied.

Opdrachtgevers

Deze opdrachtgevers gingen jou voor

"

“Ratho heeft ons geholpen met de implementatie van Microsoft 365 en een duidelijk inrichting van Microsoft Teams. Hierdoor is onze onderlinge communicatie erg verbeterd en is ook de vindbaarheid van documenten toegenomen. We kunnen makkelijker samenwerken tussen de verschillende vestigingen en het contact tussen het servicebureau en de medewerkers op de locaties is veel eenvoudiger.”

Heidi van Ommeren

De Kleine Wereld

"

“We hebben weer een frisse, schaalbare en robuuste IT-infrastructuur tot onze beschikking waarop we kunnen gaan bouwen. We hebben nu alle facetten aan boord om op afstand met elkaar samen te werken. We zetten Ratho in als MSP waardoor wij hen kunnen benaderen voor diverse IT- vragen en zelf doorkunnen met onze kerntaken.”

Ton Ruijters | Manager R&D

TANS

IT dienstverlener

We zijn er

VOOR EEN SECOND OPINION

Twijfel je over de kennis of kunde van je huidige IT-partij? Vraag een gratis second opinion aan.

bottom of page