Een nieuw jaar, nieuwe kansen – met volle moed 2021 in!

DELEN

Hoe iedereen het afgelopen jaar heeft ervaren hoef ik niet te vragen. Ongeacht de branche waarin je werkzaam bent heeft 2020 er anders uitgezien dan voorgaande jaren. Voor sommige branches heeft de wereldwijde pandemie (wreed genoeg) een positief effect gehad op de resultaten, voor andere juist weer heel negatief.   

We kunnen het er echter over het algemeen over eens zijn dat het op het persoonlijke vlak veelal een negatieve impact gehad heeft. Iedereen wordt beperkt in zijn of haar vrijheid, onderling contact wordt actief beperkt en een gezamenlijke borrel doen we tegenwoordig via een beeldscherm… niet iets wat de voorkeur heeft voor mij of mijn collega’s bij Ratho.  

Wij willen graag samen met elkaar dingen doen, elkaar zien en ‘echt’ het gevoel hebben dat we ‘bij elkaar zijn’. Of het nu om collega’s onderling gaat, of omdat we met onze opdrachtgevers voor het beste resultaat willen gaan betreft. Het afgelopen jaar werden we met zijn allen gedwongen om dit op een compleet andere manier te gaan doen. Iets dat ons niet altijd goed afgegaan is en zelfs wij, als ‘harde’ techneuten, hadden juist problemen om via de techniek samen te moeten werken. 

Het einde lijkt nog niet echt in zicht, maar ondanks het feit dat op dit moment het land in een ‘harde lockdown’ zit, richten we onze pijlen toch wel weer op de toekomst, op het moment dat we weer langzaam (gedeeltelijk) terug kunnen gaan naar het oude ‘normaal’. Daarom wil ik samen met jullie vooruitkijken naar wat 2021 allemaal gaat brengen onder het motto: ‘nieuwe ronde, nieuwe kansen!’. 

 

Ratho bestaat in 2021 alweer 15 jaar – tijd om onszelf ook te gaan vernieuwen! 

Het afgelopen jaar hebben we helaas onze jaarlijkse klanten dag, de ‘Ratho Experience Day’, af moeten zeggen door de Corona beperkingen. Het komende jaar belooft echter een hele speciale versie te worden aangezien Ratho dit jaar 15 jaar bestaat.  

LogoRatho_15jaar_CMYK207x140

Het is alweer bijna 17 jaar geleden dat ik op vakantie was in de zomer van 2004 en Ralf (mijn voormalige compagnon) mij belde om te vertellen dat onze toenmalige werkgever (Stichting Onderwijsbegeleiding Midden-Brabant) aangaf te gaan stoppen met de IT dienstverlening voor het primair onderwijs (PO) in en rond Tilburg. Ralf vroeg me toen simpelweg ‘zullen we het samen gaan doen?’ en dat hebben we toen gedaan. In 2005 zijn we gestart onder de vlag van Ratho Educatief VOF om een jaar later Ratho BV op te richten en zodoende ook zakelijke opdrachtgevers te kunnen verwelkomen.  

 

Ratho BV was dan ook in 2006 een feit en nu 15 jaar later zijn we er nog steeds. Zeker na een jaar als 2020 hebben we dan ook wel behoefte aan een feestje en dat gaan we dan ook zeker doen dit jaar.  

 

Informatiebeveiliging blijft een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening

Het jaar 2021 wordt ook een jaar waarin Ratho zichzelf ‘opnieuw’ gaat uitvinden – we willen meer zijn voor onze opdrachtgevers dan enkel de traditionele  ‘IT beheerder’ – we willen de samenwerking en het partnerschap aangaan waarbij wij onze opdrachtgevers daadwerkelijk klaarmaken voor hun eigen succes. Dit doen we niet alleen door technische oplossingen aan te dragen en te installeren, maar juist door samen met de opdrachtgever naar hun eigen processen te kijken en hierin verbeteringen en optimalisaties door te gaan voeren.  

 

 

Dit is allemaal mede onderdeel van het herdefiniëren van onze dienstverlening waarbij wij los willen komen van de technische oplossingen die wij inzetten om uiteindelijk het doel van het realiseren van succes voor onze opdrachtgevers. Daarom gaan wij in 2021 verder vanuit de thema’s productiviteit, continuïteit, informatiebeveiliging en optimalisatie waaronder wij onze diensten gaan plaatsen. Door elk van deze thema’s vanuit de invalshoeken mens, proces en techniek te benaderen conform onze, op de PDCA methodiek gebaseerde Ratho Methode, willen we maximaal bijdragen aan het verder vooruit helpen opdrachtgevers en haar medewerkers bij het realiseren van hun succes!

 

Thuiswerken gaat niet meer verdwijnen in 2021

Waar we de afgelopen jaren veel tijd voor nodig hadden om beetje bij beetje te realiseren, is het afgelopen jaar in het tijdsbestek van enkele weken gerealiseerd – ineens werkte iedereen thuis, waren de snelwegen leeg en de files verleden tijd. Praktisch van de één op andere dag kreeg iedereen ineens de mogelijkheid, sterker nog – het was geen optie, om thuis te gaan werken.

 

Ook wij moesten hierin snel schakelen. We waren al gewend om te kunnen werken ‘waar en wanneer’ we wilden, maar dat is wat anders dan het ‘moeten’. We hebben dit gemerkt en niet alleen in de positieve zin, het niet meer makkelijk en snel iets ‘over tafel’ kunnen vragen heeft zijn impact gehad. Ineens moest alle communicatie via MS Teams verlopen en alhoewel het een geweldige tool is, is het simpelweg je mond opendoen en aan iemand iets vragen nét wat makkelijker en sneller. Inmiddels hebben wij, en de meeste van onze opdrachtgevers, hierin een goede modus gevonden en is het duidelijk wat wel en wat niet via de moderne communicatiemiddelen werkt.

 

De traditionele werkdag van 9-5 is aan het verschuiven

Omdat wij inzien dat het thuiswerken een blijvertje is, zijn wij onze dienstverlening ook langzaam aan het verleggen van enkel het beheer van de kantooromgeving naar ook het beheer van de thuissituatie. Op dit moment leggen wij de laatste hand aan deze nieuwe dienstverlening om ook de medewerkers van onze opdrachtgevers thuis te kunnen voorzien van een goede en veilige werkomgeving conform de richtlijnen van de werkgever.  

 

Ook op het gebied van de bereikbaarheid van onze helpdesk zijn er ontwikkelingen om de mensen ook buiten de ‘normale’ kantoortijden te kunnen ondersteunen. We zien namelijk dat de traditionele werkdag van ‘9 tot 5’ aan het verschuiven is doordat medewerkers meer vrijheid krijgen bij het indelen van hun werkdag. Ook hier komen we in de loop van het jaar met een uitbreiding van onze dienstverlening om te voldoen aan de gewijzigde vraag vanuit onze opdrachtgevers en haar medewerkers.  

 

Verdere vlucht van het belang van beveiliging binnen de IT omgeving

Informatiebeveiliging is altijd al een belangrijk onderdeel geweest binnen de IT, vandaar ook dat wij al sinds 2017 beschikken over ISO 27001 en NEN7510 certificeringen op het gebied van databeveiliging. Ook in 2021 neemt het belang van een goede IT beveiliging verder toe.

 

Op dit gebied starten wij dan ook met het bieden van een volwaardige SIEM (Security Information & Event Management) oplossing in combinatie met een SOC (Security Operations Center) dienst voor onze opdrachtgevers. Daarnaast wordt ook de mogelijkheid van DNS filtering toegevoegd aan het dienstenpakket, wordt het scala aan 0-metingen uitgebreid met een IT securityscan op basis van de ISO 27002 controls en als laatste gaan we ook een AVG Scan aanbieden om inzichtelijk te krijgen waar je als organisatie staat op het gebied van de AVG implementatie.

 

Sinds 2017 beschikken wij over ISO 27001 en NEN7510 certificeringen op het gebied van databeveiliging

Met name met het aanbieden van de SIEM oplossing maken we een grote stap in het uitbreiden van onze dienstverlening op het gebied van beveiliging. Hierbij vindt er proactieve monitoring plaats van het interne netwerk, de firewall en servers logs alsmede ook de gebruikersactiviteit op het Microsoft Office 365 platform en alle hieraan gekoppelde systemen van derden. Doel hiervan is niet zozeer het voorkomen van inbraakpogingen, hier bieden we bijvoorbeeld reeds oplossingen van Guardian360 en Holmes Security Awareness, maar juist om een succesvolle inbraakpoging zo snel mogelijk te detecteren voordat er echt kwaad gedaan wordt. Onderzoek wijst uit dat hackers na een succesvolle inbraakpoging vaak tot wel een half jaar (!) ongedetecteerd aanwezig zijn binnen een netwerk voordat zij hun destructieve acties in werking stellen. Voldoende tijd om rustig de backups te corrumperen en andere beveiligingsmechanismes te ontmantelen.

Met het uitbreiden van ons dienstenpakket op het gebied van databeveiliging ontzorgen wij onze opdrachtgevers verder op het gebied van IT en de bijbehorende beveiliging.

 

De organisatie van onze opdrachtgevers ‘echt’ vooruit helpen

De afgelopen jaren heb ik gezien hoe het werkgebied van IT beheerders langzaam van ‘harde technische’ oplossingen in de vorm van servers en software, naar hybride oplossingen in combinatie met Software as a Service naar complete Cloud oplossingen gegaan is. In al die tijd is het echter vaak gebleven bij een ‘as is’ oplossing. En als het al geïmplementeerd werd moesten ook de trainingen op de organisatie afgestemd worden.

 

Langzaam maar zeker zie je dat daar de nieuwe oplossingen naar voren komen waarbij ‘intelligente’ IT ingezet wordt om slimmer om te kunnen gaan met de data en informatie binnen organisaties. Iets wat initieel enkel bij grote organisatie inzetbaar was, maar langzaam maar zeker ook bij het MKB zijn intrede doet.

 

Ook Microsoft zag hier de meerwaarde van, getuige het ‘Power’ platform wat in 2020 gelanceerd is waarbij Power BI, Power Apps, Power Automate en Power Virtual Agents samen het mogelijk maken om relatief snel en gemakkelijk geïntegreerde oplossingen te ontwikkelen om bestaande processen te automatiseren, bestaande applicaties te koppelen en simpelweg ‘echt’ zaken te gaan automatiseren.

 

Dit is een nieuw gebied waarbinnen wij ons bevinden en waarbinnen wij in 2021 gaan starten met het aanbieden van nieuwe diensten vanuit het thema ‘Optimalisatie’. Additionele onderdelen vanuit deze nieuwe diensten betreffen zaken op het gebied van Datamanagement, gezien de toename van de hoeveelheid data bij opdrachtgevers binnen het MKB, en Business Intelligence, waarbij we opdrachtgevers gaan ondersteunen bij het ‘gebruiken’ van hun data om slimme beslissingen te maken binnen hun eigen werkprocessen.

 

Meer en beter communiceren en kennis delen op een laagdrempelige manier

Dat wij over een uitgebreide technische kennis bezitten zal niemand van onze opdrachtgevers ontgaan zijn. Dat wij nog wat stappen kunnen maken op het gebied van communiceren is echter ook geen verrassing verwacht ik.

 

We gaan dan ook in 2021 ons best doen om dit te verbeteren. Dit willen we doen door proactiever contact met onze opdrachtgevers op te zoeken door middel van het koppelen van elke opdrachtgever aan een vast commercieel én technisch contactpersoon, laagdrempelige communicatie via een gezamenlijke MS Teams omgeving en ook via het veelvuldig delen van kennis en informatie via de blogs op onze website en social media platformen. Het blog dat u nu leest is daar de eerste aanzet in!

 

Wij hebben onszelf dit jaar als doel gesteld om tijdens ons jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek dit jaar minimaal een 8.5 te scoren. In 2020 was dit met een 8.1 al hoog te noemen, maar wij zijn er van overtuigd dat onze opdrachtgevers beter verdienen en na een aantal jaar van substantiële groei is het ook niet ongemerkt aan de opdrachtgevers voorbij gegaan dat wij last van wat ‘groeipijntjes’ hadden hierdoor.

 

Ook in 2021 zijn we er simpelweg voor jullie

Via deze weg heb ik jullie een voorproefje kunnen geven van wat wij in 2021 allemaal in petto hebben voor onze opdrachtgevers en waar wij dit jaar de nadruk op gaan leggen in onze dienstverlening. Allemaal hartstikke mooie oplossingen die we met de beste intenties inzetten, maar waar het uiteindelijk op neer komt is het volgende; wij willen er simpelweg voor jullie zijn. Als IT’ers, als partner, als mens… we zijn er voor jullie op het gebied van productiviteit, continuïteit, beveiliging en optimalisatie – samen op naar een mooi nieuw jaar!

 

Vragen en contact

Heb je nog vragen over dit blog of over wat dit voor jouw organisatie betekent? Neem dan contact op met mij via thomas@ratho.nl, bel 040 2370 426 of gebruik onderstaande button.

Neem contact op