Waarom is Clouddata niet altijd veilig opgeslagen?

DELEN

Veel organisaties gaan ervan uit dat hun opgeslagen data in de Microsoft 365 Cloud veilig is. Clouddiensten bieden inderdaad veel voordelen ten opzichte van lokale opslag. Maar aanbieders van clouddiensten, zoals Microsoft, bieden wel een SLA op beschikbaarheid van het platform maar niet op de beschikbaarheid van jouw data. Het is daarom van belang dat je zelf de nodige maatregelen treft om jouw data veilig te stellen. Het feit dat je geen server meer op locatie hebt, betekent dus niet automatisch dat het maken van back-ups tot het verleden behoort.

 

Ga voor een goede back-up met passende bewaartermijn


Er zijn verschillende back-up oplossingen mogelijk die passen bij jouw situatie. Deze verschillen bijvoorbeeld in retentie, locatie, encryptie en frequentie. Met goed advies over bijvoorbeeld een volledig geautomatiseerde back-up oplossing, worden mailboxen en data die binnen Microsoft 365 staan opgeslagen meerdere malen per dag veiliggesteld en versleuteld opgeslagen. Maar toch kan kan data bijvoorbeeld verloren gaan door:

  • hacks, malware, ransomware;
  • ongewenste verwijdering;
  • vertrekkende werknemers;
  • gedeactiveerde accounts.
In dit soort gevallen wil je de zekerheid dat je zo snel mogelijk weer over jouw data beschikt. Daarnaast is er wet- en regelgeving die verplicht om bepaalde data voor een minimale periode te bewaren. Dit kan enkel geborgd worden als er een goede back-up met passende bewaartermijn actief is. 


Mocht er onverhoopt een bestand of e-mail missen in de productieomgeving, dan herstelt onze kundige helpdesk deze onderdelen snel zodat je weer verder kan.

De herstelmogelijkheden bieden zowel de optie om volledige mailboxen of sets aan data te herstellen maar er kan ook worden gekozen om enkel een losse e-mail of los bestand te herstellen zodat de andere data in de productieomgeving niet overschreven wordt.


Laat een hack- of phishing aanval niet je complete back-up- en productieomgeving om zeep helpen


Data is niet tastbaar en er zijn verschillende oorzaken waardoor data verloren gaat. Zo denk je misschien dat het jou niet overkomt, maar wist je dat één op de vier organisaties te maken krijgt met een cyberaanval zoals ransomware of phishing en dat dit aantal stijgt? Vaak gaat het niet om enkele bestanden, maar om je complete back-up en productieomgeving. Het verlies van data kost vaak veel tijd, resources en geld en het is een zeer vervelende ervaring die een flinke impact op je organisatie kan hebben. Het kost organisaties naar eigen zeggen gemiddeld 2,36TB aan informatie. De financiële lasten hiervan kunnen nog eens extra worden
verzwaard door wettelijke- of juridische kosten, mede veroorzaakt door de verdere aanscherping van de Europese regelgeving.


Ratho biedt oplossingen voor het migreren, beheren en beschermen van jouw content en gegevens in Microsoft 365. We maken passende afspraken voor een snelle recovery wanneer onverhoopt toch de nood aan de man komt.


Heb je vragen of wil je meer informatie?


Mail dan je vraag of verzoek naar info@ratho.nl of bel je vaste contactpersoon bij Ratho via 040 2370 426. Wij zijn er voor jou en helpen je graag verder!